Vokalpedagogen Rune Knoff

Stemmebruksundervisning og taleteknikk

Undersøkelser gjort i Norge i 2005 viste at hver 4. sykemelding  blant lærere i utgangspunktet skyldes problemer med stemmen!  Andre yrkesgrupper kommer også ut i lignende uføre. Sviktende stemme kan føre til sviktende grad av selvtillitt og naturlig autoritet, som igjen kan utløse mer kompleks problematikk.  Det er ikke uvanlig at dyktige fagpersoner opplever å komme til kort, pågrunn av sviktende presentasjon.  Moderne mennesker unngår ikke stresset i hverdagen og til tider opplevelsen av å stå i kaos. En rekke gitte situasjoner krever av oss at vi har kontroll, og at vi evner å ligge et hode foran i utfordringene. Spørsmålet blir da ikke hvordan du har det, men hvordan du tar det!   


  Sangteknikk møter taleteknikk

Heshet og stemmesvikt skyldes i all hovedsak uheldige kombinasjoner av feil pusteteknikk og dårlig støtte. Dette fører til at stemmebåndene motarbeides av spenninger i halsmuskulaturen. Svelgsnørene står i autonom forbindelse med en rekke andre muskelgrupper i kroppen. Det er fullt mulig å tilegne seg kontroll over spenningsnivået i halsen, ved å bevisstgjøre seg naturen til diafragma, og bruken av mage- og ryggmusklene.  Naturlig retning i norsk talemåte har forandret seg radikalt i de siste 30 årene.  Diksjonen har tilpasset seg et mer avslappet ideale, noe som i seg selv skaper et problem når man skal snakke høyere og tydligere.  Hoderesonans i tale er nærmest utgått på dato. Uansett dialekt så drar nordmenn på seg vokalene og tar med seg disse vanene inn i andre språk som f. eks. engelsk, tysk og fransk.  Her gir bevisstgjøring og enkle øvelser forandringer til det bedre fort!

Sangteknikk hjelper også talen. En person som skal snakke mye, og som stadig praktiserer å heve stemmevolumet, vil tjene på bli bevisst sin stemmebruk. Det er dette som står i fokus ved Høgskolen i Oslo og Akershus, når studentene på førsteåret i drama, og faglærerstudentene på avdeling for estetiske fag mottar undervisning.  Samtidig er det effekten av måten du snakker og sier ting på som kan gjøre en forskjell i om du lykkes i kommunikasjon med andre.  Dette er et spennende arbeidsfelt, hvor de fleste kan hente noen impulser til egen bevisstgjøring ved sin opptreden. 

I de siste årene har jeg hatt gleden av å følge noen skuespillere i Teater Joker på nært hold i deres utviklingsprosess. Skuespillere som gruppe stilles hele tiden overfor nye krav, i et stadig mer utfordrende arbeidsmarked. Formatene er mange og krevende hva stemmebruken angår. Skuespillere som synger godt er mer attraktive på arenaen. 

 

Undertegnede har erfaring som leder av stemmebruksseminarer for kor,  og fra brukergrupper innenfor næringslivet, forsvaret og offentlige institusjoner.  Innholdet i kursene kan tilpasses brukergruppenes ulike behov.
 


Vokalpedagogen
  knoff@vokalpedagogen.com
Utviklet av Bysant as  
- -