Vokalpedagogen Rune Knoff

Jeg ønsker interesserte unge og voksne velkommen til undervisning i sang og stemmebruk! 

Organisasjonsnummer 984684401

Underviser i sang og stemmebruk privat under egen praksis i Stensberggate 17 A i Oslo.

Timelærer ved OsloMet-storbyuniversitetet; Fakultetet for teknologi, kunst og design; Instituttet for estetiske fag;studiet i Drama– og Teaterkommunikasjon. 

Undertegnede er aktivt medlem av Musikkpedagogene Oslo, og Musikkpedagogene Norge.

Medlem av EVTA Norge; Norsk Stemmepedagogisk Forum
Member of The European Voice Teacher AssociationVokalpedagogen
  knoff@vokalpedagogen.com
Utviklet av Bysant as  
- -