Vokalpedagogen Rune Knoff

Jeg ønsker mine faste elever og nye interesserte unge og voksne velkommen til undervisning i sang og stemmebruk!  Jeg følger anbefalte rutiner i forhold til Covid-19, med lufting og renhold mellom hver leksjon. Plexiglasskjermer er også på plass på flygelet.

Organisasjonsnummer 984684401

Underviser i sang og stemmebruk privat under egen praksis i Stensberggate 17 A i Oslo.

Timelærer ved OsloMet-storbyuniversitetet; Fakultetet for teknologi, kunst og design; Instituttet for estetiske fag;studiet i Drama– og Teaterkommunikasjon. 

Undertegnede er aktivt medlem av Musikkpedagogene Oslo, og Musikkpedagogene Norge.

Sekretær i EVTA Norge
The European Voice Teacher Association/Norsk Stemmepedagogisk ForumVokalpedagogen
  knoff@vokalpedagogen.com
Utviklet av Bysant as  
- -