Meny
Søk

Om undervisningen i sang og vokal ferdighet

Undervisningen finner sted i mitt studio i Stensberggate 17 A, i sentrum av Oslo. Leksjonene varer normalt i 60 min. Passende tid til å få gjort et arbeid både teknisk og interpretatorisk. Kvaliteten av et møte er vesentlig. Likevel vil det som regel være ønskelig med en viss kontinuitet i frekventeringen. Dette for å få lagt den tekniske basen og grunnlaget for en stabil tonedannelse. Det gjelder å etablere gode øvevaner for egen innsats, metodikken gir deg arbeidsredskapene. Dessuten gjør det de fleste fantastisk godt å synge!

Priser og tider:  Undervisningen av studenter og skoleungdom tilbys fra nyttår 2022 for kr. 400.- per leksjon. Tilsvarende kr. 560.- av de voksne og godt etablerte. Leksjonene settes opp mandag til fredag fra kl.10.00 til kl.20.00. Det undervises kun unntaksvis i helgene.

Det metodiske:

Ofte har sangere som begynner å ta leksjoner hos en sanglærer med seg en klar bestilling på hva de ønsker å synge. Likevel er det viktig å finne sangmateriale som passer din stemmetype og som byr på riktige kvalitative utfordringer. I begynnelsen vil ca. halvparten av leksjonen reserveres til tekniske øvelser og innføring i den anatomiske forståelsen av disse. Øvelsene er enkle, med fokuset festet på hvordan de utføres. Målet er en sunn stemmedannelse. Innsatsen vil forebygge slitasje og problemer med stemmen. De som allerede er merket av slitasje, vil i møte med metoden kunne løse sine problemer.


Bel canto.  Metodikken tar utgangspunkt i den italienske sangskolen. Her ligger kravet til en normert skjønnklang, legatoføring, jevn klangfarge og volum innbakt i forståelsen av resultatsorienteringen. Operasangere må kunne møte den akustiske utfordringen i store rom over et stort orkester. Klangformantene og styrking av overtoneproduksjonen kommer derfor her sterkt i fokus, ved å utnytte stemmens resonansrom best mulig. Den klassiske skoleringen av kvinnestemmen baserer seg på styrking og utvikling av randfunksjonen. Belting  Beltingteknikkens klangideal orienterer seg mer mot vokalenes grunntone i tale. I musical, pop og rock bruker kvinner ofte denne noe mer aggressive og sterke funksjonen. Belting benyttes også av mannlige klassiske sangere, fordi stemmen her naturlig bygges på fullregisterfunksjonen.  Det er her snakk om hvor stor del av stemmebåndenes bredde som etableres i arbeidet, rent muskulært.  Belting er et moderne ord for det sangere og pedagoger også kaller dekketeknikk. På engelsk; covering of the voice. Styrking av falsettstemmen leder frem til det andre ytterpunktet; Voix mix.  Uansett hvilken stil man ønsker å synge, så er den klassiske grunnteknikken viktig å tilegne seg, for bedre å kunne beholde en sunn og fleksibel stemme. En vokalpedagog arbeider også med vokalt design. D.v.s. effekter og vokale virkemidler som retter seg mot utøvelse innenfor sangstilarter som benytter mikrofon til selve stemmeforstørrelsen. Her er begreper som distortion, ral, growl m.m. aktuelle begreper.  For en nybegynner vil arbeidet omfatte en innføring i riktig pusteteknikk og aktivering av den såkalte sangstøtten. De fleste må igjennom en omspenningsprosess for å finne frem til balansen mellom hvor å slappe av, og hvor å etablere den muskulære innsatsen. Sang er hardt fysisk arbeid! Spesielt i mage og ryggmuskulatur. Ved å korrigere kroppsholdningen, og ved å disponere kroppens energi hensiktsmessig, er målet å finne frem til de naturlovene som bringer stemmen opp og ut på riktig sum av krefter.

Vocal-teacher Rune Knoff ; I am a barytone singer and hold a Conservatory Diploma in the study of the teaching of singing. I have for the passed 30 years been offering private lessons in the ar...
Vocal-teacher Rune Knoff ; I am a barytone singer and hold a Conservatory Diploma in the study of the teaching of singing. I have for the passed 30 years been offering private lessons in the ar...
Informasjonskapsler
X
Vi bruker informasjonskapsler. Dersom du fortsetter å bruke denne siden godtar du at informasjonskapsler blir brukt.