Vokalpedagogen Rune Knoff

     Om Rune Knoff

                      Født i Oslo i 1957. Jeg har undervist i sang i 25 år. 

 Utdanning og kompetanse:

- utdannet vokalpedagog / sangpedagog fra konservatorieavdelingen ved Barratt Due Musikkinstitutt. Baryton. Faglærer i musikk.

Jeg har i en årrekke studert opera og det klassiske romanse–faget privat hos fremtredende pedagoger og sangere. Mine hovedlærere var Oskar Raaum og Thorbjørn Lindhjem. Jeg har også bak meg Interpretasjonstudier hos Anne Brown (Oslo), Mathiwilda Dobbs ( Washington D.C.), Sven Olof Eliasson og Dorothy Irwing (Stockholm), Rino Barbarossa (Milano), samt skuespillertrening og studier i teater med regissør Ingemar Lindh ved Istituto di Arte Scenica i Pontremoli, Italia.  Danske Cathrine Sadolin og amerikanske Lisa Popeil har blitt viktige inspiratorer, spesielt i forhold til det å arbeide med sangere som vil synge pop og rock. Jeg forsøker stadig å få nye impulser gjennom mitt engasjement i de musikkorganisasjonene jeg er medlem av!

Hvem kan ha nytte av undervisningstilbudet? 

Jeg tar imot alle som ønsker å utvikle stemmen sin, være seg sang - eller talestemmen. Som vokalpedagog arbeider jeg med grunnprinsippene som gjelder enhver form for stemmebruk. Å tilegne seg disse ferdighetene kan sammenlignes litt med det å lære seg et håndverk. De som allerede tar timer er i alderen 11 til 79 år, og representerer samlet et bredt spekter av motivasjon og interesser hva repertoar og stilarter angår. Skolen min har et visst internasjonalt preg, noen av sangerne kommer opprinnelig fra andre land enn Norge.  Du kan lese mer om det metodiske innholdet i undervisningen på siden;  Sangundervisningen.

Konserter :

 I de siste årene har jeg arrangert forskjellige typer konserter. Arrangementene har funnet sted i Musikkpedagogene Oslos konsertsal, Hurumsalen; i Markus- og i Ris kirke. Samt i Holmenkollen kapell.  Ved disse anledningene har utøverne fått sjansen til å samarbeide med dyktige kunstnere, som organist Terje Baugerød, pianistinnen Kristine Bratlie og professor emeritus Einar Steen-Nøkleberg. Noen av mine elever fikk med stort utbytte synge for Elisabeth Norberg Schulz, da hun gav mesterklasse i MPOslo.


                                MPOslo 2008  

13 år gammel elev synger på konsert i MPOslo mai 2017                                                   


Vokalpedagogen
  knoff@vokalpedagogen.com
Utviklet av Bysant as  
- -